Novinky

oddělení 3504 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů, a provádí jejich analýzu, vytváří návrhy právních předpisů upravujících pojišťovnictví...

ilustrace
  • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů, a provádí jejich analýzu,
  • vytváří návrhy právních předpisů upravujících pojišťovnictví, zaměstnanecké penzijní pojištění a penzijní produkty, a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU,
  • zpracovává podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF pro pojišťovnictví, zaměstnanecké penzijní pojištění a penzijní produkty,
  • spolupracuje v případě potřeby nebo stanoví-li tak zákon při zpracování právních předpisů upravujících pojišťovnictví, zaměstnanecké penzijní pojištění a penzijní produkty s ČNB, asociacemi sdružujícími subjekty podnikajícími v těchto oblastech a s dalšími subjekty působícími v těchto oblastech,
  • zpracovává stanoviska a výklady k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí v oblasti pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů,
  • zpracovává stanoviska a připomínky k právním předpisům v oblasti pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů,
  • zpracovává dopadové a srovnávací studie v oblasti pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů,
  • vyřizuje opravné prostředky ve správním řízení o správních deliktech podle zákona č. 168/1999 Sb.,
  • zajišťuje organizačně a administrativně činnost zvláštní komise pro správní řízení o opravných prostředcích podle písmena h),
  • zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti Výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Committee), zajišťuje koncepčně přípravu instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva, projednání v Resortní koordinační podskupině pro finanční trh.