Novinky

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu a provádí jejich analýzu, vytváří návrhy právních předpisů upravujících platební služby...

ilustrace
  • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu a provádí jejich analýzu,
  • vytváří návrhy právních předpisů upravujících platební služby, tržní infrastrukturu a devizový trh a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU,
  • zpracovává stanoviska a výklady k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí v oblasti platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu,
  • zpracovává stanoviska a připomínky k právním předpisům v oblasti platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu,
  • zpracovává podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF pro oblast platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu,
  • spolupracuje v případě potřeby, nebo stanoví-li tak zákon, při zpracování právních předpisů upravujících platební služby, tržní infrastrukturu a devizový trh s ČNB, asociacemi a s dalšími subjekty působícími v této oblasti,
  • zpracovává dopadové a srovnávací studie v oblasti platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu,
  • je gestorem příprav obecného zákona o zavedení eura v ČR.