Novinky

oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu a provádí jeho analýzu, vytváří návrhy právních předpisů upravujících kapitálový trh a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU...

ilustrace
  • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu a provádí jeho analýzu,
  • vytváří návrhy právních předpisů upravujících kapitálový trh a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU,
  • zpracovává stanoviska a výklady k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí v oblasti kapitálového trhu,
  • zpracovává stanoviska a připomínky k právním předpisům v oblasti kapitálového trhu,
  • spolupracuje v případě potřeby, nebo stanoví-li tak zákon, při zpracování právních předpisů upravujících kapitálový trh s ČNB, asociacemi sdružujícími subjekty podnikající na kapitálovém trhu a s dalšími subjekty působícími na kapitálovém trhu,
  • zpracovává podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF pro kapitálový trh,
  • zpracovává dopadové a srovnávací studie v oblasti kapitálového trhu,
  • zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti Výboru pro cenné papíry (European Securities Committee), zajišťuje koncepčně přípravu instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva, projednání v Resortní koordinační podskupině pro finanční trh.