Novinky

odbor 35 - Finanční trhy II

Odbor vytváří koncepční materiály týkající se kapitálového trhu, platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu, pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů.

ilustrace

Odbor vytváří koncepční materiály týkající se kapitálového trhu, platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu, pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů, retailových finančních služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu včetně finančního vzdělávání. Navrhuje a zpracovává právní předpisy v oblastech kapitálového trhu, platebních služeb, tržní infrastruktury a devizového trhu, pojišťovnictví, zaměstnaneckého penzijního pojištění a penzijních produktů, retailových finančních služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu včetně finančního vzdělávání a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU. Podílí se na návrzích a zpracování právních předpisů a koncepčních materiálů na úseku regulace vydávaní elektronických peněz. Zabezpečuje a zpracovává v rozsahu své působnosti agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD, WB a MMF. Rozhoduje v působnosti odboru o opravných prostředcích ve správním řízení o správních deliktech. Je gestorem příprav obecného zákona o zavedení eura v ČR. Posuzuje žádosti o vydání zvláštního povolení v případě vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství. Ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb. ukládá pokuty a zajišťuje přípravu podkladů pro rozhodnutí o rozkladech podaných proti rozhodnutím podle zákona č. 219/1995 Sb.