Novinky

oddělení 2703 - Bankovnictví

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví a provádí jeho analýzu, vytváří návrhy právních předpisů upravujících bankovnictví...

ilustrace
  • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví a provádí jeho analýzu,
  • zpracovává návrhy právních předpisů upravujících bankovnictví, stavební spoření a družstevní peněžnictví a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU,
  • vyhotovuje stanoviska a výklady k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí v oblasti bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví,
  • zpracovává stanoviska a připomínky k právním předpisům z hlediska bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví,
  • spolupracuje v případě potřeby, nebo stanoví-li tak zákon, při zpracování právních předpisů upravujících bankovnictví, stavební spoření a družstevní peněžnictví s ČNB, profesními asociacemi a s dalšími subjekty působícími v této oblasti,
  • zpracovává dopadové a srovnávací studie v oblasti bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví,
  • vyhotovuje podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF pro oblast bankovnictví, stavebního spoření a družstevního peněžnictví,
  • zpracovává a posuzuje stanoviska, instrukce a podklady k materiálům EU a mezinárodních organizací v oblasti finančních trhů,
  • zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti Výboru pro bankovnictví (European Banking Committee).