Novinky

odbor 27 - Finanční trhy I

Odbor se podílí na tvorbě koncepce politiky finančního trhu, tvoří státní koncepci v oblastech bankovnictví, stavebního spoření, družstevního peněžnictví, dohledu a finanční stability.

ilustrace

Odbor se podílí na tvorbě koncepce politiky finančního trhu, tvoří státní koncepci v oblastech bankovnictví, stavebního spoření, družstevního peněžnictví, dohledu a finanční stability. Připravuje koncepční materiály ke stanovení politiky a k podpoře rozvoje českého finančního trhu a podílí se na vytváření jednotného finančního trhu v EU. Provádí komplexní analýzy a predikce finančního trhu v oblastech bankovnictví, stavebního spoření, družstevního peněžnictví, kapitálového trhu, pojišťovnictví, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v ČR i v mezinárodním kontextu. Vyhodnocuje vývoj světového finančního trhu, včetně vlivu světové globalizace na domácí finanční trh. Koordinuje stanoviska pro přípravu jednání orgánů EU v oblasti finančního trhu. Spolupracuje na zpracování strategických návrhů pro opatření a postup ministerstva v oblasti finančního trhu. Navrhuje a zpracovává právní předpisy v oblastech bankovnictví, stavebního spoření, družstevního peněžnictví, dohledu nad finančním trhem a finanční stability a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU. Zabezpečuje a zpracovává v rozsahu své působnosti agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD, WB a MMF. Zajišťuje podporu pro činnosti národního koordinátora pro zavedení eura a činnost NKS na základě usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510 a usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 972. Zajišťuje koordinaci celkových praktických příprav na zavedení eura v ČR a působí jako Organizační výbor NKS.