Novinky

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Navrhuje koncepce a formy regulace cen a stanovuje úřední ceny...

ilustrace
  • navrhuje koncepce a formy regulace cen a stanovuje úřední ceny v zemědělství a potravinářské výrobě, v oblasti vodního hospodářství, dopravy, pošt, nájemného včetně družstevní bytové výstavby, nájemného z pozemků nesloužících k podnikání, komunálního odpadu, povinných technických prohlídek vozidel, výkonů stanic měření emisí, pohřebnictví aj.,
  • navrhuje úpravy regulace cen a opatření směřující k cenové deregulaci na základě získaných zkušeností z uplatňování cenových předpisů ve správním řízení a z vlastních poznatků o tržní situaci v jednotlivých oborech,
  • vyhodnocuje stav soutěžního prostředí při sjednávání neregulovaných cen,
  • zpracovává právní předpisy v oblasti služeb spojených s užíváním bytu,
  • posuzuje návrhy právních předpisů dotýkajících se působnosti odboru,
  • předkládá náměty ke kontrole dodržování právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže,
  • předkládá náměty na kontrolu cen příslušným kontrolním orgánům,
  • vyhodnocuje a zobecňuje zkušenosti v ochraně trhu v jiných zemích,
  • spolupracuje s MPO v oblasti ochrany spotřebitele.