Novinky

oddělení 3705 - Ekonomické modelování

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti ekonometrických, statistických a matematických modelů pro účely makroekonomických a fiskálních analýz, prognóz a dlouhodobých projekcí...

ilustrace
  • provádí koncepční a metodické práce v oblasti ekonometrických, statistických a matematických modelů pro účely makroekonomických a fiskálních analýz, prognóz a dlouhodobých projekcí,
  • vytváří a aplikuje modelový aparát pro simulace dopadů hospodářských politik, střednědobé a dlouhodobé analýzy a predikce makroekonomického a fiskálního vývoje,
  • zpracovává modelové podklady pro analýzy, střednědobé predikce a dlouhodobé projekce,
  • vytváří modelové scénáře pro Makroekonomickou predikci ČR a Fiskální výhled ČR využitím ekonometrických a statistickým metod,
  • zpracovává simulace ke strategickým hospodářsko-politickým dokumentům ČR (Konvergenční program apod.),
  • provádí alternativní propočty rovnovážných ukazatelů ekonomiky pro účely citlivostní analýzy nastavení fiskální politiky ČR,
  • je hlavním vědecko-výzkumným útvarem odboru,
  • provádí technickou podporu a konzultace v oblasti výzkumu v rámci agendy odboru,
  • účastní se za ministerstvo jednání pracovní skupiny „Output Gap Working Group (OGWG - oblast potenciálního produktu a produkční mezery)“ a pracovní skupiny „Working Group on Ageing Populations and Sustainability“ (AWG - oblast technického zpracování projekcí) v rámci Výboru pro hospodářskou politiku EU