Novinky

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti střednědobých a dlouhodobých makroekonomických prognóz a projekcí a vybraných kritických oblastí ekonomického vývoje...

ilustrace
 • provádí koncepční a metodické práce v oblasti střednědobých a dlouhodobých makroekonomických prognóz a projekcí a vybraných kritických oblastí ekonomického vývoje,
 • zpracovává souhrnné střednědobé predikce a dlouhodobé projekce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky,
 • analyzuje, vyhodnocuje a dává doporučení ve vybraných oblastech strukturálních politik ČR,
 • analyzuje základní trendy vývoje světové ekonomiky z hlediska dopadů na ekonomiku ČR,
 • je hlavním zpracovatelem, garantem a koordinátorem práce na Makroekonomické predikci ČR,
 • zpracovává makroekonomický rámec pro Fiskální výhled ČR, Konvergenční program ČR a Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí ČR,
 • zpracovává makroekonomické části dalších strategických hospodářsko-politických dokumentů ČR (Národní program reforem ČR apod.),
 • zpracovává makroekonomický scénář pro potřeby střednědobého výhledu státního rozpočtu,
 • organizuje dialog tuzemských vládních i nevládních ekonomických organizací sledující stabilitu a transparentnost makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvium), včetně pravidelného měsíčního monitoringu tuzemských i zahraničních prognostických pramenů o vývoji české ekonomiky, spolupracuje s Výborem pro rozpočtové prognózy
 • udržuje, aktualizuje a doplňuje datovou základnu makroekonomických a strukturálních údajů pro potřeby analýz, modelování a predikcí,
 • udržuje, aktualizuje a doplňuje datovou základnu makroekonomických a strukturálních údajů pro potřeby analýz, modelování a predikcí,
 • účastní se za ministerstvo jednání pracovní skupiny „Working Group on the Methodology to Assess Lisbon Related Structural Reforms“ (LIME) a pracovní skupiny „Labour Market Working Group“ (LMWG) v rámci Výboru pro hospodářskou politiku EU,
 • účastní se za ministerstvo jednání pracovní skupiny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj „Working Group on Short-term Economic Prospects“ (STEP) a jednání „Economic and Development Review Committee“ (EDRC), podílí se na koordinaci a činnostech spojených s Hospodářským přehledem ČR