Novinky

oddělení 3702 - Makroekonomické analýzy

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti souhrnné analýzy a krátkodobé predikce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky...

ilustrace
 • provádí koncepční a metodické práce v oblasti souhrnné analýzy a krátkodobé predikce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky,
 • zpracovává souhrnné analýzy a krátkodobé predikce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky a vývoje měnové politiky, zpracovává pravidelné aktuální informace k hlavním ukazatelům ekonomického vývoje,
 • vyjadřuje se k základním opatřením a záměrům vlády v oblasti makroekonomiky, analyzuje a vyhodnocuje jejich ekonomické dopady,
 • je za ministerstvo hlavním zpracovatelem, garantem a koordinátorem práce na Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou,
 • podílí se na tvorbě Konvergenčního programu ČR, Makroekonomické predikce ČR a Fiskálního výhledu ČR, zpracovává údaje o hospodaření veřejných rozpočtů pro Statistickou ročenku ČR,
 • zpracovává makroekonomický rámec pro návrh státního rozpočtu, hodnotí makroekonomický vývoj pro státní závěrečný účet a pololetní plnění státního rozpočtu,
 • zpracovává makroekonomické části dalších strategických hospodářsko-politických dokumentů ČR,
 • vytváří, rozvíjí a aplikuje statistické a ekonometrické nástroje k analýzám a predikcím hlavních makroekonomických veličin,
 • zastupuje ministerstvo v redakční radě Statistické ročenky ČR ČSÚ,
 • udržuje, aktualizuje a doplňuje datovou základnu makroekonomických časových řad pro potřeby analýz, modelování a predikcí,
 • účastní se za ministerstvo expertní skupiny "Ekonomické prognózování" Evropské komise, která slouží ke koordinaci tvorby makroekonomických predikcí mezi členskými státy EU a předávání zkušeností