Novinky

oddělení 2004 - Správa peněžních prostředků státní pokladny a klientská podpora

Zpracovává ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva periodické (měsíční, čtvrtletní a roční) ekonomické rozbory a z nich určené předkládá k projednání na poradě vedení ministerstva, případně vedení jednotlivých útvarům...

ilustrace
  • zpracovává souhrnnou strategii rozpočtového systému,
  • koordinuje, řídí a integruje spolupráci na věcném zadání rozpočtového systému od příslušných odborů, včetně zajištění jeho základního nastavení a analýz změnových požadavků na jeho úpravu a rozvoj,
  • tvoří návrhy na úpravy a změny právních předpisů souvisejících s rozpočtovým systémem,
  • koordinuje vazby rozpočtového systému na další klíčové kompetence a projekty,
  • určuje a kontroluje řídící procesy rozpočtového systému podle platné právní úpravy,
  • školí zaměstnance a státní zaměstnance v oblasti rozpočtového systému.