Novinky

oddělení 2004 - Finanční analýzy a správa peněžních prostředků státní pokladny

Spravuje peněžní prostředky státní pokladny, eviduje peněžní prostředky organizací dotčených zákonem č. 218/2000 Sb. na účtech v ČNB i mimo účty státní pokladny u bank a ostatních poskytovatelů platebních služeb na základě předchozího souhlasu Ministerstva financí...

ilustrace
 • spravuje peněžní prostředky státní pokladny,
 • eviduje peněžní prostředky organizací dotčených zákonem č. 218/2000 Sb. na účtech v ČNB i mimo účty státní pokladny u bank a ostatních poskytovatelů platebních služeb na základě předchozího souhlasu Ministerstva financí,
 • provádí finanční analýzy peněžních prostředků státní pokladny včetně analýz peněžních prostředků subjektů dotčených zákonem č. 218/2000 Sb. na účtech mimo účty státní pokladny u bank a ostatních poskytovatelů platebních služeb vedených na základě předchozího souhlasu Ministerstva financí,
 • administruje a připravuje podklady pro rozhodnutí o udělení souhlasu Ministerstva financí s vedením, případně zřízením nových účtů subjektům dotčených zákonem č. 218/2000 Sb. mimo účty státní pokladny,
 • eviduje a kontroluje dodržování podmínek souhlasu na základě předchozího bodu,
 • kontroluje dodržování zákonných povinností majitelů účtů podřízených jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny,
 • zpracovává finanční analýzy pro stanovení termínů a rozsahu režimu realizace plateb majitelů účtů podřízených státní pokladně,
 • řídí časovou strukturu peněžních prostředků státní pokladny s ohledem na stanovené doby pro ponechání peněžních prostředků na účtech podřízených státní pokladně,
 • tvoří návrhy koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti řízení likvidity státní pokladny a určuje související řídící procesy podle platné právní úpravy,
 • podílí se na stanovování rozvojových směrů řízení likvidity soustavy veřejných rozpočtů a integrace do správy státního dluhu,
 • koordinuje vazby státní pokladny na informační systémy odboru a na další klíčové kompetence a projekty v oblasti řízení likvidity,
 • zajišťuje integraci procesů a komplexní podporu subjektů, jejichž účty jsou podřízeny souhrnným účtům státní pokladny v oblasti řízení likvidity,
 • zajišťuje metodickou a koordinační podporu procesů likvidity vyplývající z koncepce státní pokladny,
 • zajišťuje datovou podporu a reporting pro potřeby řízení likvidity,
 • podílí se na vytváření metodiky realizace platebního styku ve vztahu ke stanovování termínů a rozsahu platebního režimu,
 • provozuje příslušný modul a datové rozhraní v rámci IS WSS a navazujících systémů IISSP a platebních systémů ČNB pro sběr a analýzy dat o jednotlivých účtech podřízených souhrnným účtům státní pokladny