Novinky

oddělení 1903 - Financování dopravy, průmyslu a místního rozvoje

Zodpovídá v součinnosti s ČTÚ, ERÚ, MD, MMR, MPO a ÚPDI za financování těchto kapitol SR a za financování rozpočtů SFDI a SFRB a vykonává i další činnosti uvedené v působnosti odboru...

ilustrace
  • zodpovídá v součinnosti s ČTÚ, ERÚ, MD, MMR, MPO a ÚPDI za financování těchto kapitol SR a za financování rozpočtů SFDI a SFRB a vykonává i další činnosti uvedené v působnosti odboru,
  • kontroluje plnění rozpočtu výdajů Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) financované z prostředků Jaderného účtu a posuzuje použití finančních prostředků státního rozpočtu v těch případech, kdy nelze využít prostředky Jaderného účtu (zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon),
  • posuzuje žádost poplatníka úhrady z vydobytých nerostů o prominutí úhrady z vydobytých nerostů (zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon),
  • spoluurčuje maximální výši finanční kompenzace potřeb dopravní obslužnosti státu po dobu účinnosti smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících),
  • podílí se na procesu oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci SŽDC a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách