Novinky

oddělení 1901 - Financování bezpečnosti

Zodpovídá v součinnosti s BIS, MF, MV, NBÚ a NÚKIB za financování těchto kapitol SR...

ilustrace
  • zodpovídá v součinnosti s BIS, MF, MV, NBÚ a NÚKIB za financování těchto kapitol SR,
  • zabezpečuje agendu pojištění vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
  • vydává pro zpravodajské služby ČR v působnosti oddělení zvláštní postupy pro jejich finanční hospodaření dle § 2 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla,
  • na základě ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, zastupuje ministerstvo na jednáních meziresortní akreditační komise pro oblast dobrovolnické služby