Novinky

oddělení 1901 - Financování bezpečnosti

Zodpovídá v součinnosti s BIS, MF, MV, NBÚ a NÚKIB za financování těchto kapitol SR...

ilustrace
  • zodpovídá v součinnosti s BIS, MF, MV, NBÚ a NÚKIB za financování těchto kapitol SR,
  • vydává pro zpravodajské služby ČR v působnosti oddělení zvláštní postupy pro jejich finanční hospodaření dle § 2 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla,
  • na základě ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, zastupuje ministerstvo na jednáních meziresortní akreditační komise pro oblast dobrovolnické služby