Novinky

oddělení 1106 - Programové financování

Řídí a zabezpečuje rozvoj informační podpory rozpočtových procesů v oblasti programového financování, předkládá návrhy na úpravu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti programového financování...

ilustrace
  • řídí a zabezpečuje rozvoj informační podpory rozpočtových procesů v oblasti programového financování,
  • předkládá návrhy na úpravu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti programového financování,
  • vypracovává prováděcí předpisy k zákonu č. 218/2000 Sb. z hlediska své působnosti,             
  • řídí metodicky programové financování, tj. vytváří metodiky a odpovídá na metodické dotazy týkající se především vypracování návrhů dokumentací programů a dokumentací projektů, posuzování návrhů na vydání registračních listů a rozhodování o účasti SR na projektech a aktualizuje data v informačním systému,
  • spravuje rozpočtový systém v části programové financování,
  • zajišťuje realizaci finančního vypořádání vztahů se SR za programové financování,
  • podílí se na vypracování návrhu SR a SZÚ za oblast programového financování,
  • řídí metodicky jednotnou evidenci údajů o poskytování dotací ze SR a výdaje na správu majetku ve vlastnictví státu, se kterými hospodaří OSS a jimi zřizované PO,
  • zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC, a to v rozsahu metodické podpory všem uživatelům IISSP za oblast programového financování.