Novinky

oddělení 1104 - Rozpočtová legislativa

Vypracovává návrh, provádí změny a podává výklady příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., včetně některých prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu...

ilustrace
  • tvoří zákon č. 218/2000 Sb.,
  • tvoří vyhlášku o nákladech na závodní stravování v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích,
  • tvoří zákon o SR a usnesení vlády k materiálům zpracovávaným oddělením,
  • podílí se na harmonizaci legislativního a rozpočtového rámce veřejných financí,
  • stanovuje legislativně závazné klasifikace příjmů a výdajů SR a vypracovává návrh, provádí změny a podává výklady vyhlášky o rozpočtové skladbě,
  • tvoří některé prováděcí předpisy k zákonu č. 218/2000 Sb. v rámci působnosti oddělení.