Novinky

oddělení 1103 - Platová politika vlády

Podílí se na tvorbě strategií, koncepcí a metodik týkajících se regulace zaměstnanosti a vývoje platů ve vládou regulované sféře...

ilustrace
  • podílí se na tvorbě strategií, koncepcí a metodik týkajících se regulace zaměstnanosti a vývoje platů ve vládou regulované sféře,
  • zpracovává v platové oblasti návrhy, přístupy a východiska pro sestavování státního rozpočtu, střednědobého výhledu, systemizace pracovních a služebních míst podle zákona o státní službě a státního závěrečného účtu,
  • posuzuje, schvaluje a eviduje v platové oblasti návrhy na úpravy v parametrech rozpočtu i systemizace v rámci realizace,
  • podílí se na tvorbě a aktualizaci právních a metodických předpisů zasahujících do platové oblasti státního rozpočtu a v oblasti Informačního systému o platu a služebním příjmu,
  • zabezpečuje metodicky činnost a koordinuje vývoj Informačního systému o platu a služebním příjmu, komplexně definuje potřeby rozvoje, prověřuje úplnost a věcnou správnost předávaných dat a počtu předkladatelů dat, posuzuje vazby na jiné informační systémy,
  • zpracovává v rámci platové oblasti stanoviska odborného charakteru, vytváří, zpracovává i posuzuje analýzy finančních dopadů do platové oblasti rozpočtu