Novinky

odbor 11 - Státní rozpočet

Odbor se podílí na tvorbě rozpočtové a fiskální politiky státu v rámci rozpočtových pravidel a v kontextu rozpočtové odpovědnosti. Vykonává legislativní činnost v oblasti tvorby a realizace SR, SZÚ a závěrečného účtu kapitol. Je gestorem zákona č. 218/2000 Sb. a souvisejících prováděcích právních předpisů k němu...

ilustrace

Odbor se podílí na tvorbě rozpočtové a fiskální politiky státu v rámci rozpočtových pravidel a v kontextu rozpočtové odpovědnosti. Vykonává legislativní činnost v oblasti tvorby a realizace SR, SZÚ a závěrečného účtu kapitol. Je gestorem zákona č. 218/2000 Sb. a souvisejících prováděcích právních předpisů k němu. Zpracovává návrhy přístupů a východisek pro sestavení SR a střednědobého výhledu. Vypracovává návrh SR a návrh střednědobého výhledu SR na základě podkladů od ostatních útvarů ministerstva. Řídí metodicky vypracování podkladů pro tvorbu SR a SZÚ. Analyzuje a vyhodnocuje plnění SR na denní bázi a vytváří jeho krátkodobé predikce. Zodpovídá za vypracování SZÚ a za provedení souhrnného finančního vypořádání vztahů se SR. Spravuje kapitolu VPS. Tvoří právní rámec a metodicky řídí monitoring a regulaci rozpočtových dopadů projektů PPP. Metodicky řídí a kontroluje parametry regulace zaměstnanosti, provádí analýzy vývoje zaměstnanosti a platů ve vládou regulované sféře, připravují stanovisko MF k návrhu systemizace pracovních a služebních míst ve služebních úřadech, zabezpečuje Informační systém o platu a služebním příjmu. Vykonává činnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1, § 32, 36, 38, § 43 odst. 2 a § 56 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. Podílí se na výkonu působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. z pohledu rozpočtového systému a v § 56 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb. Zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC za oblast přípravy a realizace rozpočtu, a to zejména metodickou podporu klíčovým uživatelům přípravy a realizace rozpočtu, a zajišťuje ve spolupráci s odborem Řízení rozvoje ICT základní nastavení rozpočtového systému, analýzu změnových požadavků na úpravy rozpočtového systému a jeho rozvoj. Tvoří koncepce rozpočtového systému. Metodicky řídí výdaje státního rozpočtu v oblasti programového financování.