Novinky

Ing. Petr Pavelek, Ph.D
náměstek ministra sekce 06

Vydáno

náměstek ministra sekce 06 - Veřejné rozpočty

Náměstek ministra sekce 06 - Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

Narozen:
7. leden 1976
Vzdělání:
 • 2001 – 2006: Národohospodářská fakulta VŠE Praha – titul Ph.D.
  obor hospodářská politika, disertační práce na téma Optimální vládní dluhová strategie v otevřené ekonomice
 • 1999 – 2001: Národohospodářská fakulta VŠE Praha – titul Ing.
  specializace hospodářská politika a peněžní ekonomie a bankovnictví, diplomová práce na téma Cílování inflace v otevřené ekonomice
 • 1995 – 1999: Národohospodářská fakulta VŠE Praha – titul Bc.
  obor národní hospodářství
 • 1990 – 1994: Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, přírodovědné zaměření
Praxe:
 • 1. 10. 2016 byl jmenován náměstkem ministra financí pro Veřejné rozpočty
 • srpen 2010 – září 2016: ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku, Ministerstvo financí
 • květen 2009 – červenec 2010: externí poradce ministra financí
 • březen 2009 – červenec 2010: projektový manažer a ekonomický analytik, Finanční skupina České spořitelny, a.s.
 • říjen 2005 – únor 2009: vedoucí oddělení Financování a řízení portfolia, odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku, Ministerstvo financí
 • říjen 2003 – září 2005: vedoucí referátu dluhové strategie, samostatné oddělení Řízení státního dluhu, Ministerstvo financí
 • červenec 2001 – září 2003: referent, oddělení Státních cenných papírů, odbor Státní závěrečný účet
 • od září 2002: odborný asistent, katedra hospodářské a sociální politiky VŠE Praha, výuka předmětů Makroekonomická analýza a Řízení vládních financí na globálním trhu
Odborná činnost:
 • od prosinec 2016: člen Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 • od květen 2016: člen Správní rady a člen Výboru pro odměňování a rozpočet Evropské investiční banky
 • od září 2010: člen Správní rady Rozvojové banky Rady Evropy
 • od červen 2011: předseda Tržního výboru MTS Česká republika
 • od říjen 2011: předseda Výboru primárních dealerů České republiky
 • od září 2010: člen podvýboru EFC pro vládní dluhové trhy Evropské unie
 • červenec 2015 – srpen 2016: člen seniorní pracovní skupiny EFC pro posuzování regulatorního zacházení se suverénními expozicemi
 • prosinec 2014 – prosinec 2015: projektový manažer – seniorní expert vládních dluhopisových trhů, OGResearch, s.r.o.
 • únor 2010 – prosinec 2010: katedra rozpočtové politiky, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Publikační činnost:
 • Nový zákon uchrání územní samosprávy před dluhovou pastí. Moderní obec, roč. 2017, č. 3 (březen), s. 16-18. ISSN: 1211-0507.
 • Vykazování derivátů z hlediska plnění maastrichtských kritérií po přijetí ESA2010. Český finanční a účetní časopis, roč. 9, 2014, č. 3, s. 75–90. (Spoluautor: Titze, M.). ISSN: 1802-2200.
 • Risk Management of Government Debt in the Czech Republic. In: H. J. Blommestein, L. Risbjerg (eds.), Advances in Risk Management of Government Debt. Paris: OECD, 2005, s. 245-262. ISBN: 9789264104419.
 • Makroekonomické a finanční aspekty zahraničního financování centrální vlády České republiky. In: Růst, stabilita a konkurenceschopnost II: aktuální problémy české ekonomiky při vstupu do EU. Praha : Linde nakladatelství, 2004, s. 167–192. ISBN: 80-86131-49-1.
 • Časová nekonzistence v hospodářské politice – akademické cvičení, nebo reálný problém? In: S. Šaroch, M. Žák (eds.), Česká ekonomika a ekonomická teorie. Praha: Academia, 2004, s. 53–120. ISBN: 80-200-1129-3.
 • Vývoj veřejných rozpočtů, fiskální politika a řízení veřejného dluhu České republiky. In: A. Kadeřábková, V. Spěváček, M. Žák (eds.), Růst, stabilita a konkurenceschopnost II: aktuální problémy české ekonomiky při vstupu do EU. Praha: Linde nakladatelství, 2004, s. 145–166. ISBN: 80-86131-49-1.
 • Dluhová politika – kredibilita a instituce. Finance a úvěr, roč. 53, 2003, č. 5-6, s. 190-219. ISSN: 0015-1920.
 • Rehabilitujeme fiskální makroekonomickou stabilizaci? Politická ekonomie, roč. LI, 2003, č. 3, s. 373-390. (Spoluautoři: Andrle, M., Šaroch, S.). ISSN: 0032-3233.
 • Řízení státního dluhu České republiky. In: A. Kadeřábková, V. Spěváček, M. Žák (eds.), Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. Praha: Linde, 2003, s. 186-212. ISBN: 80-86131-35-1.
Jazykové znalosti:
 • angličtina