Novinky

oddělení 7303 - Správní řízení v oblasti hazardu

Vede správní řízení o vydání základních povolení k provozování hazardních her na základě zákona č. 186/2016 Sb., včetně řízení o změně či zrušení těchto povolení, vede řízení o změně či zrušení těchto povolení vydaných na základě zákona č. 202/1990 Sb., vede správní řízení...

ilustrace
  • vede správní řízení o vydání základních povolení k provozování hazardních her, včetně řízení o změně či zrušení těchto povolení,
  • vede správní řízení o změně či zrušení povolení vydaných dle zákona č. 202/1990 Sb.,
  • vede správní řízení o udělení pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
  • spravuje kauce poskytované v oblasti hazardních a internetových her,
  • vyřizuje podané rozklady v rámci autoremedury,
  • ve správním řízení rozhoduje o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her.