Novinky

odbor 39 - Správní činnosti

Odbor vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu prvního stupně a správního orgánu nejblíže nadřízeného GFŘ, GŘC a jiným orgánům v oblasti daní, cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar. ...

ilustrace

Odbor vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu prvního stupně a správního orgánu nejblíže nadřízeného GFŘ, GŘC a jiným orgánům v oblasti daní, cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar. Vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného FAÚ. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci fiskální politiky státu v oblasti dalšího vývoje místních, správních a soudních poplatků a transformuje ji do místních, správních a soudních poplatků. Pro změny daňové politiky v oblasti místních, správních a soudních poplatků zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Jedná za ministerstvo v řízeních ve správním soudnictví, která se týkají rozhodnutí vydaných na úrovni odboru Správní činnosti nebo jiných postupů prováděných na úrovni tohoto útvaru.