Novinky

oddělení 3404 – Správní trestání

Projednává přestupky v oblasti internetových her, vypracovává a podává trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva týkající se neoprávněného provozování hazardních her ...

ilustrace
  • projednává přestupky v oblasti internetových her,
  • vypracovává a podává trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva týkající se neoprávněného provozování hazardních her podle § 252 zákona č. 40/2009 Sb. a zasílá rovněž tato oznámení na vědomí útvaru 2902 za účelem jejich evidence,
  • komunikuje s Policií ČR, celní správou a dalšími zainteresovanými státními složkami ve věci postihu nelegálního provozování hazardních her,
  • provádí analytickou činnost v oblasti správního trestání legálních a nelegálních provozovatelů hazardních her,
  • ve správním řízení rozhoduje o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her vede seznam nepovolených internetových her.