Novinky

oddělení 3402 - Správní řízení

Vede správní řízení o vydání základních povolení k provozování hazardních her, včetně řízení o změně či zrušení těchto povolení,...

ilustrace
  • vede správní řízení o vydání základních povolení k provozování hazardních her, včetně řízení o změně či zrušení těchto povolení,
  • vede správní řízení o změně či zrušení povolení vydaných dle zákona č. 202/1990 Sb.,
  • vede správní řízení o udělení pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
  • spravuje kauce poskytované v oblasti hazardních a internetových her,
  • vyřizuje podané rozklady v rámci autoremedury