Novinky

odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Odbor zkoumá problematiku v oblasti hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a k jejímu dalšímu zefektivňování. ...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a k jejímu dalšímu zefektivňování. Zpracovává koncepci dalšího vývoje hazardních her. V oblasti hazardních her zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti hazardních her s primárním a sekundárním právem EU.. Rozhoduje ve správních řízeních ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. Zabezpečuje základní metodickou činnost v rozsahu provozování hazardních her. Sleduje vývoj a zavádění nových technologií do provozu hazardních her v EU a v ČR, vypracovává a aplikuje podmínky jejich povolování. Vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení a rámcově metodicky usměrňuje orgány celní správy při výkonu státního dozoru nad dodržováním zákona č. 202/1990 Sb. a zákona č. 186/2016 Sb. provozovateli hazardních her, včetně metodické pomoci krajským úřadům, obcím a autorizovaným osobám v rozsahu své působnosti. Zabezpečuje analytickou činnost v rozsahu provozování hazardních her. V rámci ministerstva zajišťuje agendu související s vypracováváním a podáváním trestních oznámení učiněných na úrovni ministerstva týkajících se neoprávněného provozování hazardních her. Spravuje informační systém pro provozování hazardních her. Projednává přestupky v oblasti internetových her a rozhoduje ve správním řízení o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her.