Novinky

oddělení 3205 - Koordinace daňové legislativy

Zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti, ...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a v oblasti další legislativy v působnosti odboru, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
  • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu a věcná řešení v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
  • poskytuje ostatním oddělením odboru Daňová legislativa podporu v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a v oblasti další legislativy v působnosti odboru,
  • stanoví jednotné legislativně-technické, systematické a jiné formální postupy tvorby právních předpisů v oblasti daní, poplatků, jiných obdobných peněžitých plnění a v oblasti další legislativy v působnosti odboru, a to v průběhu celého legislativního procesu, a z hlediska těchto postupů zpracovává legislativní návrhy v působnosti odboru Daňová legislativa,
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění včetně oblastí souvisejících a v oblasti další legislativy v působnosti odboru