Novinky

oddělení 3201 - Obecná daňová legislativa

Zkoumá problematiku v oblasti obecné legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, včetně veřejných pojistných a cel (daňové právo), analyzuje stávající stav...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti legislativy daně z hazardních her, hazardních her, majetkových daní, daně silniční, daně z digitálních služeb, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a a v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
  • spolupracuje na zpracování koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace v oblasti daně z hazardních her, hazardních her, majetkových daní, daně silniční, daně z digitálních služeb, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní s odborem Procesní agendy a regulace hazardu, odborem Nepřímé daně, odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odborem Správní činnosti, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem,
  • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Procesní agendy a regulace hazardu, odborem Nepřímé daně, odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odborem Správní činnosti, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem zpracovává legislativní návrhy v oblasti daně z hazardních her, hazardních her, majetkových daní, daně silniční, daně z digitálních služeb, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní,
  • zajišťuje ve spolupráci s odborem Procesní agendy a regulace hazardu, odborem Nepřímé daně, odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odborem Správní činnosti nebo jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem projednání legislativních návrhů v oblasti daně z hazardních her, hazardních her, majetkových daní, daně silniční, daně z digitálních služeb, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
  • ve spolupráci s odborem Procesní agendy a regulace hazardu, odborem Nepřímé daně, odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odborem Správní činnosti nebo jiným příslušným útvarem zpracovává stanoviska z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti daně z hazardních her, hazardních her, majetkových daní, daně silniční, daně z digitálních služeb, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní,
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti legislativy daně z hazardních her, hazardních her, majetkových daní, daně silniční, daně z digitálních služeb, poplatků, jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a mezinárodní spolupráce při správě daní včetně oblastí souvisejících.