Novinky

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Odbor zkoumá problematiku v oblasti majetkových daní, daně silniční a oceňování majetku, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti majetkových daní, daně silniční a oceňování majetku, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci daňové politiky státu v oblasti dalšího vývoje majetkových daní a daně silniční a transformuje ji do majetkových daní a daně silniční. Pro změny daňové politiky v oblasti majetkových daní a daně silniční zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zodpovídá za koncepci oceňování majetku a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti oceňování a souvisejících předpisů Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti majetkových daní a daně silniční s primárním a sekundárním právem EU.