Novinky

odbor 26 - Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Odbor zkoumá problematiku v oblasti majetkových daní, daně silniční a oceňování majetku, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti majetkových daní, daně silniční a oceňování majetku, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Analyzuje vývoj cen nemovitostí a spolupracuje s ČSÚ, ČÚZK a s institucemi, zabývajícími se oceňováním majetku zejména s ohledem na požadavky EU na zavedení statistiky cen majetku. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci fiskální politiky státu v oblasti dalšího vývoje majetkových daní a daně silniční a transformuje ji do majetkových daní a daně silniční. Pro změny daňové politiky v oblasti majetkových daní a daně silniční zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zodpovídá za zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti oceňování a souvisejících předpisů a dbá na soulad oceňovacích předpisů s mezinárodními oceňovacími standardy. Zajišťuje právní úpravu ocenění majetku ke správnému stanovení základu daně. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti majetkových daní a daně silniční s primárním a sekundárním právem EU. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům vypracovaným orgány EU ve své působnosti.