Novinky

oddělení 2504 – Transformace ekonomiky

Tvoří koncepci fiskální politiky státu v oblasti ESG investic, Zelené dohody pro EU a Taxonomie a ve spolupráci s dotčenými rezorty formuluje příslušnou národní strategii ...

ilustrace
  • tvoří koncepci fiskální politiky státu v oblasti ESG investic, Zelené dohody pro EU a Taxonomie a ve spolupráci s dotčenými rezorty formuluje příslušnou národní strategii,
  • zkoumá a i mezirezortně koordinuje problematiku ESG investic, Zelené dohody pro EU a Taxonomie,
  • řídí a koordinuje přípravu na jednání v oblasti ESG investic v ČR i EU,
  • koordinuje přípravu pozic ČR v daných oblastech a souvisejících dokumentů,
  • koordinuje sledování a analýzu implementace ESG investic
  • zajišťuje ve spolupráci zejména s odborem Rozpočtová politika společensky významných odvětví, Rozpočtová politika strategických odvětví, Řízení státního dluhu a finančního majetku a  Finanční trhy II účast na souvisejících meziresortních orgánech a  jednáních zřízených k řešení ESG investování,
  • účastní se jednání pracovní skupiny EU.