Novinky

oddělení 2503 - Strategické řízení správy daní a cel

Zkoumá problematiku v oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
  • podílí se na monitorování a kvantifikaci plnění příjmů veřejných rozpočtů,
  • podílí se na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy,
  • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu v oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy,
  • vykonává ve vztahu k FAÚ a orgánům finanční a celní správy funkci gesčního útvaru, pokud ji nevykonává jiný útvar,
  • zodpovídá za svodné zpracování Zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky na základě Informace o činnosti Finanční správy České republiky a Informace o činnosti Celní správy České republiky,
  • průběžně sleduje přípravu rozpočtů GFŘ, GŘC a FAÚ a jejich rozpočtová opatření v běžném roce,
  • vykonává koordinační funkci řízení projektů v rámci sekce Daně a cla, poskytuje konzultační podporu v oblasti řízení projektů,
  • zabezpečuje agendu správce rozpočtové položky související s centrální evidencí účtů,
  • zajišťuje plnění úkolů informačního centra a kontaktu s FAÚ pro otázky centrální evidence účtů