Novinky

odbor 18 - Nepřímé a majetkové daně

Odbor zkoumá problematiku v oblasti nepřímých a majetkových daní, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. ...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti nepřímých daní vypracovaných orgány EU. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci daňové politiky státu v oblasti dalšího vývoje nepřímých daní a daně z finančních transakcí, a transformuje ji do nepřímých daní a daně z finančních transakcí. Pro změny daňové politiky v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí s primárním a sekundárním právem EU.