Novinky

odbor 15 - Příjmové daně

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů včetně mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů a veřejných pojistných v gesci ministerstva (dále jen „příjmové daně“), včetně problematiky mezinárodního zdaňování v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, daňového poradenství a FKSP, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci daňové politiky státu v oblasti dalšího vývoje příjmových daní a mezinárodního zdaňování v oblasti příjmových daní, a transformuje ji do příjmových daní. Pro změny daňové politiky v oblasti příjmových daní včetně mezinárodního zdaňování v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, daňového poradenství a FKSP, zpracovává věcná řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zabezpečuje úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů, včetně protokolů k nim, a to jak po věcné, tak legislativní stránce. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti příjmových daní s primárním a sekundárním právem EU.