Novinky

oddělení 1504 - Elektronická evidence tržeb a regulace daňového poradenství

Zkoumá problematiku v oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti elektronické evidence tržeb,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti elektronické evidence tržeb,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky nebo dlouhodobého vývoje a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu nebo dlouhodobého vývoje a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovává legislativní návrhy v oblasti daňového poradenství a FKSP,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti elektronické evidence tržeb,
 • zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti daňového poradenství a FKSP ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti elektronické evidence tržeb ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP vypracovaných orgány EU a mezinárodních organizací a institucí a podílí se na jejich prezentaci v příslušných orgánech ,
 • spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP,
 • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR a práva EU v oblasti daňového poradenství,
 • zpracovává stanoviska v oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí daňového poradenství, elektronické evidence tržeb a FKSP,
 • plní povinnosti a uplatňuje práva ministerstva, které vyplývají ze zákona upravujícího daňové poradenství,
 • koordinuje zpracování stanovisek pro jednání zástupců ČR v orgánech EU a mezinárodních institucí v oblasti daňového poradenství a elektronické evidence tržeb a zajišťuje jejich souhrnné zpracování.