Novinky

odbor 15 - Daně z příjmů a účetnictví

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů a účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, včetně problematiky mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v těchto oblastech opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového a účetního systému. ...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů a účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, včetně problematiky mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v těchto oblastech opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového a účetního systému. Odbor spolupracuje s odborem Procesní agendy a regulace hazardu v oblasti problematiky veřejných pojistných v gesci ministerstva a elektronizace daní z příjmů. Zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci daňové politiky státu v oblasti dalšího vývoje daní z příjmů a mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů, a transformuje ji do daní z příjmů. Pro změny daňové politiky v oblasti daní z příjmů včetně mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů a pro změny v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací zpracovává věcná řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zabezpečuje úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů, včetně protokolů k nim, a to jak po věcné, tak legislativní stránce. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daní z příjmů a v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací s právem EU. Je gestorem zákona č. 563/1991 Sb.