Novinky

odbor 15 - Daně z příjmů

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů včetně mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů včetně mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů, elektronické evidence tržeb, daňového poradenství a FKSP, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci fiskální politiky státu v oblasti dalšího vývoje daní z příjmů a mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů, a transformuje ji do daní z příjmů. Pro změny daňové politiky v oblasti daní z příjmů a mezinárodního zdaňování v oblasti daní z příjmů, elektronické evidence tržeb, daňového poradenství a FKSP, zpracovává věcná řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zabezpečuje úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů, včetně protokolů k nim. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daní z příjmů s primárním a sekundárním právem EU. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daní z příjmů vypracovaných orgány EU.