Novinky

neobsazeno
náměstkyně ministra sekce 05

Vydáno

náměstkyně ministra sekce 05 - Daně a cla

Náměstkyně ministra sekce 05 - JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

Narozen:

18. 3. 1964 v Brně

Vzdělání:

2000 Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

1988 JUDr.
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Praxe:

Dne 1.1.2016 jmenována náměstkyní ministra financí pro Daně a cla.

1991 – 2015
Finanční správa

 • 1.7.2014 - 31.12.2015 ředitelka Odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství
 • 1.1.2013 - 30.06.2014 zástupce ředitele a vedoucí Odboru metodiky a výkonu daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
 • 1.9.2006 - 31.12.2012 ředitelka Finančního úřadu Brno - venkov
 • 1.1.1995 - 31.8.2006 zástupkyně ředitele Finančního úřadu Brno - venkov
 • 1.6.1994 - 31.12.1994 vedoucí právního a exekučního oddělení Finančního úřadu Brno - venkov
 • 1.8.1991 - 31.5.1994 právník Finančního úřadu Brno - venkov
Odborná činnost:

Přednášková činnost:

 • pro MU PF katedra finančního práva a národního hospodářství Brno
 • v rámci programu LLM, MPA PF MU
 • pro odbornou veřejnost
 • pro Komoru daňových poradců

Spoluautorka publikací:

 • Daňový komentář, nakl. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011 (Baxa, Dráb, Kaniová, Lavický, Schillerová, Šimek, Žišková)
 • Přehled judikatury ve věcech daňového řízení, nakl. ASPI, březen 2007 (Baxa, Kaniová, Schillerová , Žižková)
 • Správa daní , úplné znění zákona, komentář, judikatura , nakl. ASPI 2005 ( Schillerová, Kaniová)
 • Vzory smluv a podání, Holub a kol. V.,VI.,VII.,VIII., IX.,X.,XI.,XII. vydání, Linde, a.s. Praha, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005,2006,2007,2009
 • Správa daní, komentář, Linde,s.r.o. Praha, 2001, (Kaniová, Schillerová)
 • Daňové judikáty, I.,II.,III.,IV. Díl, Linde a. s. Praha, 1999,2000,2002
 • Správa daní ve vzorech, Linde a. s. Praha, 1997

Další odborná činnost:

 • Členka pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II–finanční právo s účinností od 1.4.2009
 • Členka Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně s účinností od 8.2.2009
 • Členka zkušební komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců s účinností od 2.6.2008
 • Od 1.1.2011 do 31.12.2014 pracovní smlouva s Masarykovou univerzitou v Brně, Právnickou fakultou jako odborný asistent
 • Od roku 2006 působení jako vyučující v programu LLM – Finanční a pojišťovnické právo v rámci PF MU Brno
 • Od roku 2002 členka stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro obor fin. právo
 • Od roku 1994 externí působení na PF MU Brno, katedra finančního práva a národního hospodářství