Novinky

PhDr. Tomáš Vyhnánek
náměstek ministra sekce 04

Vydáno

náměstek ministra sekce 04 - Finanční řízení a audit

náměstek ministra sekce 04 - PhDr. Tomáš Vyhnánek

Narozen:

19.12.1977

Vzdělání:

2005 PhDr.
Institut ekonomických studií
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

2002 - 2005 Mgr.
Institut ekonomických studií
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

1999 – 2002 Bc.
Institut ekonomických studií
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

1997 – 2002 Bc.
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Politologie a mezinárodní vztahy

Praxe:

Dne 23.11.2015 jmenován náměstkem ministra financí.

červenec 2015 – listopad 2015
pověřený náměstek sekce Finanční řízení a audit
Ministerstvo financí

odpovědnost za oblasti: finanční řízení, audit, finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

srpen 2014 – listopad 2015
ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka
Ministerstvo financí

odpovědnost za oblasti: harmonizace finančního řízení, harmonizace interního a externího auditu, aplikace principů 3E ve veřejné správě, otevřená data, centrální nákup státu

květen 2012 – červenec 2014
manažer
ČSOB Advisory, a.s.

poradenství pro subjekty veřejné správy včetně veřejných vysokých škol
zaměření na audity hospodaření, finanční řízení, projektové řízení, procesní analýzy, hodnocení potenciálu pro komercializaci výsledků VaV

červen 2008 – duben 2012
manažer
Deloitte Advisory, s.r.o.

řízení poradenských projektů pro klienty z veřejného sektoru (ministerstva a jejich podřízené organizace, nemocnice, vysoké školy)
zaměření na audity hospodaření, projektové řízení, organizační a procesní optimalizace, studie proveditelnosti

září 2006 – prosinec 2007
ředitel odboru hospodaření přímo řízených organizací
Ministerstvo zdravotnictví

výkon funkce zřizovatele u 80 státních příspěvkových organizací (nemocnic, lázní, KHS a ZÚ)

leden 2006 – srpen 2006
ředitel odboru ekonomických analýz
Úřad vlády

září 2001 – prosinec 2005
výkonný ředitel a projektový manažer e-Merit, s.r.o.
externí poradce pro ČSOB, a.s.

Jazykové znalosti:

angličtina, francouzština, italština