Novinky

oddělení 7501 - Regulace účetnictví veřejného sektoru

Tvoří celostátní koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví veřejného sektoru a odpovídá v rámci agendy odboru za oblast účetnictví veřejného sektoru,...

ilustrace
 • tvoří celostátní koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví veřejného sektoru a odpovídá v rámci agendy odboru za oblast účetnictví veřejného sektoru,
 • zodpovídá za tvorbu právních předpisů nebo jejich částí, týkajících se účetnictví veřejného sektoru a za tvorbu prováděcích právních předpisů k těmto zákonům v oblasti účetnictví organizací veřejného sektoru a za jejich změny,
 • zodpovídá za úpravy příslušných právních předpisů za účelem harmonizace účetnictví veřejného sektoru s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor,
 • organizuje pravidelná setkání metodiků významných účetních jednotek veřejného sektoru za účelem zefektivnění vykazování, účtování a procesů státní pokladny,
 • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí (včetně vývoje informačních technologií) v oblasti všech činností oddělení,
 • připravuje České účetní standardy nebo jejich části, týkající se účetnictví organizací veřejného sektoru,
 • připravuje závazné účetní souvztažnosti týkající se účetnictví organizací veřejného sektoru,
 • spolupracuje se státními a jinými orgány a institucemi, profesními národními a zahraničními organizacemi, zástupci odborné veřejnosti a vědeckou obcí v oblastech, které souvisejí s oblastí účetnictví veřejného sektoru,
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti účetnictví organizací veřejného sektoru, které vyplývají z příslušných usnesení vlády, které se týkají činností oddělení,
 • zajišťuje v součinnosti s odborem Hospodářská politika činnosti týkající se účetnictví veřejného sektoru tak, aby byly zohledněny potřeby těchto útvarů, které vyplývají z jejich působnosti,
 • poskytuje metodickou podporu účetním jednotkám veřejného sektoru, a to prostřednictvím zejména nižších metodických center.