Novinky

oddělení 1602 - Regulace cen a ochrana trhu

Navrhuje koncepce a stanovuje způsoby regulace cen včetně stanovení úředních cen v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb.,...

ilustrace
  • navrhuje koncepce a stanovuje způsoby regulace cen včetně stanovení úředních cen v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb.,
  • navrhuje úpravy regulace cen a opatření směřující k cenové deregulaci na základě získaných zkušeností z uplatňování cenových předpisů ve správním řízení a z vlastních poznatků o tržní situaci v jednotlivých oborech,
  • analyzuje a vyhodnocuje stav soutěžního prostředí při sjednávání neregulovaných cen,
  • podílí se na dozoru nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti regulace cen,
  • předkládá ÚOHS náměty ke kontrole dodržování právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže,
  • předkládá náměty na kontrolu cen kontrolním orgánům příslušným podle zákona č. 265/1991 Sb.,
  • vyhodnocuje a zobecňuje zkušenosti v ochraně trhu v jiných zemích,
  • spolupracuje s MPO v oblasti ochrany spotřebitele