Novinky

odbor 16 - Cenová politika

Odbor vykonává legislativní činnost v oblasti sjednávání a regulace cen, určení nepřiměřeného majetkového prospěchu, cenové evidence, poskytování cenových informací, kontroly cen, a zajišťuje její harmonizaci s právem EU. Vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 526/1990 Sb...

ilustrace

Odbor vykonává legislativní činnost v oblasti sjednávání a regulace cen, určení nepřiměřeného majetkového prospěchu, cenové evidence, poskytování cenových informací, kontroly cen, a zajišťuje její harmonizaci s právem EU. Vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 526/1990 Sb. spočívající v regulaci a kontrole cen, vedení správního řízení o porušení cenových předpisů, včetně odvolacího řízení, mimořádných opravných prostředků a agendy spojené se soudními žalobami a ve vyhodnocování vývoje cen. Připravuje koncepce cenové politiky a systémově řeší cenové metodické problémy spojené s liberalizací a regulací cen. Provádí analýzy trhu vybraných výrobků a jejich cen a na jejich podkladě navrhuje úpravy regulace cen. Vyjadřuje se ke koncepcím a záměrům privatizace v regulovaných síťových odvětvích, zejména z hlediska deregulace cen, tvorby soutěžního prostředí a odstranění dotací. Zajišťuje dozor nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti cen a poskytuje metodickou pomoc cenovým orgánům krajů a obcí při regulaci a kontrole cen. Zpracovává zprávy o činnosti cenových kontrolních orgánů podle požadavků vedení ministerstva, vlády a Parlamentu ČR. Zajišťuje výkon cenové kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.