Novinky

odbor 17 - Kontrola

Vykonává finanční kontrolu veřejných prostředků v souladu s platnými právními předpisy, plní roli Národního kontrolního orgánu pro programy PHARE, Transition Facility, FM EHP a Norska a pro Program švýcarsko-české spolupráce...

ilustrace

Vykonává finanční kontrolu veřejných prostředků v souladu s platnými právními předpisy, plní roli Národního kontrolního orgánu  pro programy PHARE, Transition Facility,  FM EHP a Norska a pro Program švýcarsko-české spolupráce. Spolupracuje v rámci souhrnné strategie státní pokladny na nastavení řídící kontroly. Odpovídá za provedení  přezkoumávání hospodaření ÚSC, městských částí hlavního města Prahy, DSO a RRRS v celé ČR. Poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení s ohledem na zjištění získaná v návaznosti na přezkoumávání hospodaření a z provedených kontrol. Posuzuje návrhy právních předpisů a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU.