Novinky

oddělení 4501 - Příprava realizace ekologických závazků

Zajišťuje právní, metodickou, smluvní, rozhodovací a sankční agendu související s příspěvkem Nadačního investičního fondu poskytnutým ministerstvem vybraným nadacím ve smyslu Smlouvy o převodu zbývajících prostředků...

ilustrace
  • zajišťuje právní, metodickou, smluvní, rozhodovací a sankční agendu související s příspěvkem Nadačního investičního fondu poskytnutým ministerstvem vybraným nadacím ve smyslu Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké Sněmovny Parlamentu pro účely podpory nadací ve II. etapě, uzavřené podle § 18 odst. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 171/1991 Sb.,
  • zajišťuje komplexně zpracovávání stanovisek k obdrženým námitkám ze strany uchazečů o ekologické veřejné zakázky, k zahájení řízení u ÚOHS jako orgánu dohledu ve věcech ekologických veřejných zakázek, a zajišťuje stanoviska a podklady i pro případné soudní spory,
  • zajišťuje právní podporu pro odbor,
  • zajišťuje metodickou spolupráci v rámci procesu zadávání ekologických veřejných zakázek s dalšími správními úřady,
  • zajišťuje aktualizaci metodických pokynů a vnitřní řídící dokumentace o zadávání veřejných zakázek pro potřeby odboru,
  • zajišťuje vedení a aktualizaci databáze realizovaných ekologických veřejných zakázek,
  • zpracovává návrhy a zajišťuje projednávání a uzavírání smluv mezi ministerstvem jako zadavatelem a vybranými zhotoviteli,
  • zajišťuje a organizuje proces zadávání ekologických veřejných zakázek.