Novinky

oddělení 3403 - Státní dozor a mezinárodní spolupráce

Vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení,...

ilustrace
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení,
 • vykonává dozor nad plněním povinností pověřených osob v oblasti technických náležitostí hazardních her,
 • vykonává odborný dozor nad nastavenými kontrolními mechanismy a postupy uplatňovanými orgány celní správy při výkonu státního dozoru,
 • navrhuje systémová opatření ke zvýšení racionalizace a efektivity kontrolních postupů při zajišťování výkonu státního dozoru nad hazardními hrami orgány celní správy,
 • spravuje informační systém pro provozování hazardních her,
 • vede kontrolní řízení dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád,
 • vede rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,
 • vede seznam nepovolených internetových her,
 • provádí analytickou a rozborovou činnost, zpracovává ekonomické přehledy provozování hazardních her,
 • sleduje vývoj právních předpisů EU v oblasti hazardních her, mapuje právní předpisy a legislativní prostředí zahraničních regulátorů, provádí analýzy, spolupracuje se zahraničními regulačními orgány, především s orgány ostatních členských států EU a mezinárodními institucemi (GREF aj.),
 • zajišťuje notifikační proces při změně právních předpisů v oblasti hazardních her v ČR.