Novinky

odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Odbor zpracovává právní předpisy s celostátní působností pro oblast loterií a jiných podobných her. Spolupracuje na vytváření právních úprav v oblasti loterií a jiných podobných her v orgánech EU...

ilustrace

Odbor vykonává legislativní činnost v oblasti hazardních her a to i v rámci spolupráce s orgány EU. Vyjadřuje se v rozsahu své působnosti k notifikačnímu procesu při změně těchto právních předpisů zemí EU. Spolupracuje se zahraničními regulačními orgány a mezinárodními institucemi. Rozhoduje ve správních řízeních ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. Zabezpečuje základní metodickou činnost v rozsahu provozování hazardních her. Sleduje vývoj a zavádění nových technologií do provozu hazardních her v EU a v ČR, vypracovává a aplikuje podmínky jejich povolování. Vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení a rámcově metodicky usměrňuje orgány celní správy při výkonu státního dozoru nad dodržováním zákona č. 202/1990 Sb. a zákona č. 186/2016 Sb. provozovateli hazardních her, včetně metodické pomoci krajským úřadům, obcím a autorizovaným osobám v rozsahu své působnosti. Zabezpečuje analytickou činnost v rozsahu provozování hazardních her. V rámci ministerstva zajišťuje agendu související s vypracováváním a podáváním trestních oznámení učiněných na úrovni ministerstva týkajících se neoprávněného provozování hazardních her. Spravuje informační systém pro provozování hazardních her. Projednává správní delikty v oblasti internetových her a rozhoduje ve správním řízení o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her.