Novinky

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra sekce 03

Vydáno

 • Personální změna
 • Náměstek ministra financí
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 17. 2. 2014 12:00
 • Jmenování náměstka ministra JUDr. Ondřeje Závodského, Ph.D.

náměstek ministra sekce 03 - Majetek státu

Náměstek ministra financí sekce 03 - JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

Narozen:

20. listopadu 1979 v Praze

Vzdělání:
 • 2011 Právnická fakulta Univerzity Karlovy – titul Ph. D.
 • disertační práce na téma Význam zásady veřejnosti v trestním procesu
 • 2004 Právnická fakulta Univerzity Karlovy – titul JUDr.
 • 2003 Právnická fakulta Univerzity Karlovy – titul Mgr.
 • 1998 maturita na obchodní akademii
Praxe:
 • Dne 17.2.2014 byl jmenován náměstkem ministra financí
 • Od 1. 11. 2003 Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra
  • od 1. 11. 2003 referent právního úseku
  • od 1. 7. 2005 do 30. 9. 2010 ředitel právního úseku
  • od 1. 10. 2010 do 31.1.2011 referent
  • od 1. 2. 2011 vedoucí právního oddělení
 • Od 1. 6. 2002 externí spolupracovník Večerníku Praha
 • Od června 2001 spolupráce se středočeskými Deníky Bohemia
 • Od 1. 12. 2000 zaměstnanec společnosti Vltava-Labe-Press, a. s. (Zemské noviny, České slovo)
 • Od 1. 9. 2000 zaměstnanec společnosti NTISK, a. s. (Zemské noviny)
 • Od března 2000 externí spolupracovník Zemských novin a Českého slova
Ostatní zkušenosti:
 • Publikační činnost v Hospodářských novinách, Parlamentních listech, Trestněprávní revue.
 • Zpracovávání analytických materiálů a posudků k legislativním návrhům a právním stanoviskům pro:
  • Sněmovnu Parlamentu České republiky – připomínky k návrhům zákonů (např. whistleblowing)
  • Senát Parlamentu České republiky – koncepční návrhy legislativních kroků ke ztransparentnění hospodaření státních organizací
  • KDU-ČSL – příprava volebního programu v oblasti spravedlnosti a boje proti korupci aj.
  • sdružení Oživení – spolupráce na projektech v oblasti boje proti korupci
  • občanské sdružení Okamžik – stanoviska k sociálně-právním otázkám zdravotně postižených