Novinky

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Plánuje, sestavuje a řídí rozpočet na ICT a na centrální služby ICT s ohledem na zpracované koncepce a strategie a administruje jej ve stanovené dokumentaci. ...

ilustrace
  • Plánuje, sestavuje a řídí rozpočet na ICT a na centrální služby ICT s ohledem na zpracované koncepce a strategie a administruje jej ve stanovené dokumentaci. Zajišťuje smluvní vztahy s externími dodavateli, ve spolupráci s odbornými útvary ICT se podílí na přípravě zadávacích výběrových řízení, definuje obchodní a finanční podmínky a podílí se na přípravě návrhů smluvních dokumentů, které následně finalizuje. Pro všechny ICT útvary ministerstva poskytuje metodickou a koordinační podporu.