Novinky

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Řídí, zajišťuje a kontroluje provoz IISSP podle provozní dokumentace a postupů, poskytuje podporu uživatelům IISSP na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku, zajišťuje podporu vzdálených a plánovaných služeb IISSP,...

ilustrace
 • řídí, zajišťuje a kontroluje provoz IISSP podle provozní dokumentace a postupů,
 • poskytuje podporu uživatelům IISSP na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku,
 • zajišťuje podporu vzdálených a plánovaných služeb IISSP,
 • provádí správu a aktualizaci informací nutných pro využívání podpory SAP,
 • podílí se ve spolupráci s odbory Státní rozpočet, Financování územních rozpočtů, Rozpočtová politika společensky významných odvětví, Rozpočtová politika strategických odvětví, Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu, Regulace a metodika účetnictví a Řízení rozvoje ICT na zpracování analýz změnových požadavků, resp. na řešení základních a pokročilých požadavků a na vyhotovení základního nastavení a testování IISSP,
 • zajišťuje přenos nastavení mezi testovacím a produkčním systémem a zpracování uživatelských programů v ABAP,
 • spravuje autorizační koncept, sleduje dodržování licenční politiky a efektivitu využívání licencí IISSP, včetně administrace licenčních klíčů IISSP,
 • zajišťuje administraci uživatelů IISSP a Pověřených osob,
 • zajišťuje správu kmenových dat; podílí se na aktualizaci vymezené části webových stránek IISSP (formuláře, dokumentace, aktuality); zajišťuje koordinaci všech úrovní podpory koncových uživatelů IISSP a řízení eskalačního a změnového procesu,
 • zajišťuje administraci zodpovědných a náhradních zodpovědných osob; zabezpečuje určené činnosti při realizaci náhradní přenosové cesty pro centrální systém účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb.,
 • řídí monitoring transportů dat z a do IISSP a zajišťuje správu workflow pro rozpočtový modul IISSP ,
 • vede jednání s externími dodavateli zařízení a služeb pro podporu provozu IS.
 • plánuje a řídí provozní odstávky IISSP, vytváří provozní kalendář ve spolupráci s odbory Státní rozpočet, Financování územních rozpočtů, Rozpočtová politika společensky významných odvětví, Rozpočtová politika strategických odvětví, Regulace a metodika účetnictví a Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu,
 • spolupracuje s odborem Řízení rozvoje ICT na vytváření dokumentace při výskytu bezpečnostního hlášení a informuje vedení vlastního odboru a odboru Řízení rozvoje ICT, spolupracuje na opatřeních k zamezení opakování stejného hlášení,
 • spolupracuje s odborem Řízení rozvoje ICT při řešení nápravných a preventivních opatření z oblasti kybernetické bezpečnosti.