Novinky

odbor 59 - Provoz ICT

Zabezpečuje činnosti spojené se správou, provozem a údržbou výpočetních středisek, infrastruktury a IS, včetně provozu odborné knihovny. Zpracovává, aktualizuje a spravuje provozní a uživatelskou dokumentaci podle stanovených předpisů a metodik...

ilustrace

Odbor zabezpečuje činnosti spojené se správou, provozem a údržbou výpočetních středisek, infrastruktury a IS, informační podporu zaměstnanců a státních zaměstnanců včetně provozu odborné knihovny. Zpracovává, aktualizuje a spravuje provozní a uživatelskou dokumentaci podle stanovených předpisů a metodik. Poskytuje uživatelskou podporu na základě požadavků evidovaných v ServiceDesku a zajišťuje servisní podporu personální výpočetní techniky na všech pracovištích ministerstva, s výjimkou hardwarové správy tiskových a multifunkčních zařízení. Zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC všem uživatelům IISSP, zejména podporu pro vybrané činnosti spojené s provozem celostátního IISSP. Zajišťuje funkčnost provozovaných IS a resortní sítě, vyhodnocuje chybové stavy a zajišťuje jejich odstranění. Provádí správu a dohled nad funkčností veškerých ICT pro IS nebo jejich částí, realizuje archivaci a spravuje databáze IS. Navrhuje na základě požadavků zjištěných při výkonu uživatelské podpory a provozu výpočetních středisek pořízení nových nástrojů a prostředků ICT či jejich obnovu a následně překládá tyto požadavky k posouzení a k administraci odboru Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost. Zajišťuje provoz pobočkových telefonních ústředen a podílí se na implementaci a na pilotním provozu IS. Spolupracuje s odborem Bezpečnost a krizové řízení v oblasti fyzické (objektové) bezpečnosti a zodpovídá za technologickou správnost. Zajišťuje pro ministerstvo náhradní dodávku elektrické energie při výpadku elektrické sítě. Podílí se na tvorbě celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu v oblasti resortní působnosti. Podílí se na tvorbě informační koncepce a strategie rozsáhlých soustav IS resortu ministerstva. Podílí se na přípravě a realizaci nových komplexních projektů v oblasti ICT resortu ministerstva.