Novinky

oddělení 1307 - Dětská skupina

Zajišťuje na ministerstvu služby a plnění podmínek stanovených zákonem č. 247/2014 Sb., pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ...

ilustrace
  • zajišťuje na ministerstvu služby a plnění podmínek stanovených zákonem č. 247/2014 Sb., pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
  • sestavuje dílčí rozpočty a předkládá návrhy rozpočtových položek; provádí likvidace faktur u činností v rámci své působnosti.