Novinky

oddělení 1306 – Autoprovoz

Zajišťuje agendu autoprovozu ministerstva, včetně personálního a technického zabezpečení; zabezpečuje agendu spojenou s užíváním služebních vozidel podle zákona č. 236/1995 Sb. ...

ilustrace
  • zajišťuje agendu autoprovozu ministerstva, včetně personálního a technického zabezpečení; zabezpečuje agendu spojenou s užíváním služebních vozidel podle zákona č. 236/1995 Sb.; řídí provoz a zabezpečuje údržbu, opravy a obměnu služebních vozidel ministerstva,
  • sestavuje dílčí rozpočty a předkládá návrhy rozpočtových položek; provádí likvidace faktur u činností v rámci své působnosti